Tel0850 346 85 46

Epostainfo@metiselektrik.com.tr

Elektrik Güç Sistemlerinde Teknik Eğitim Tasarım Verimlilik

Yüksek Gerilim (YG) İşletme Sorumluluğu
Topraklama ölçümü ve raporlaması
Teknik teorik ve uygulama eğitimleri
Güç sistemlerinde verimlilik danışmanlığı
AG-YG güç sistemleri tasarımı
İNCELE

YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

İş Sağlığı ve Güvenliği

   İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İş sağlığı ve güvenliği, elektrik tesislerinde yapılan çalışmalarda yalnızca iş güvenliği malzemeleri ile tam anlamıyla etkin olamaz. Elektrik tekniğinin bilinmesi ve uygulanması da en az İSG malzemelerinin kullanılması kadar önemlidir. Bu sebeple Metis Elektrik bünyesindeki Elektrik Akademi'nin eğitimlerinde teknik İSG bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine ayrıca önem verilir.

Enerji Verimliliği

   VERİMLİLİK

Elektrik tesislerinde verimliliğin artırılması tasarım, tesis ve işletme aşamalarının birlikte düşünülmesi ile yapılabilir. Tasarım ve tesis aşamasında elektrik tekniğinin detaylarına hakim olunması, ilk kurulum maliyetlerini azaltacağı gibi, işletme maliyetlerini de düşürecektir. İşletme maliyetlerinin azaltılması, aynı zamanda elektrik tesislerinde uygulanacak bakım-onarım faaliyetlerinin kaliteli ve tekniğine uygun olarak yapılmasına da bağlıdır. Enerji altında çalışma ve enerji kesmeden bakım yapma gibi operasyonel faaliyetler de, işletme verimliliğinin artmasında önemli faktörler arasındadır. Metis Elektrik bünyesindeki Elektrik Akademi, verdiği teknik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde verimlilik konusunu tüm yönleri ile ele alarak, paydaşlarına maksimum faydayı sağlamayı amaçlamaktadır.

Elektrik Arz Güvenliği

   ELEKTRİK ARZ GÜVENLİĞİ

Kesintisiz ve kaliteli elektrik arzı, gerek endüstriyel tesislerde gerekse elektrik dağıtım sektöründe en önce gelen konulardan biridir. Arz güvenliğinin sağlanması, elektrik tesislerinin tasarım aşamasında doğru planlanmasının yanında, işletme faaliyetleri esnasındaki bakım-onarım çalışmalarının planlı ve kaliteli yapılmasına da bağlıdır. Metis Elektrik bünyesindeki Elektrik Akademi, verdiği teknik eğitimler ve danışmanlık hizmetlerinde, kurumların enerji arz güvenliklerini daha üst düzeye çıkarmalarına katkı sağlar.

ARGE ve Yazılım Geliştirme

PCB tasarımı

   ELEKTRONİK KART
  (PCB) TASARIMI


Endüstriyel olarak müşteri ihtiyaçlarına cevap verebilecek elektronik ürün tasarımı, prototipleme, fonksiyon geliştirme konularında elektronik kart tasarımı ve üretimi yapılmaktadır.

Yazılım Geliştirme

   YAZILIM GELİŞTİRMEElektronik cihazlar için gömülü yazılım, Android, Ios ve Windows platformlarında yazılım geliştirme hizmetleri müşteri ihtiyaçlarına göre belirlenerek verilmektedir.

Elektrik Arz Güvenliği

   AIO ARGE PROJELERİElektronik kart tasarımı, mekanik tasarım, kullanıcı ara yüzü yazılımları, mobil uygulamalar, web sitesi tasarımı vb. tüm ihtiyaçlarınızı karşılıyoruz. Bu sayede projeleriniz için birden fazla mühendislik firması ile çalışma zorluklarını ortadan kaldırıyoruz.

TEKNİK EĞİTİMLER

team img 1

ELEKTRİK TESİSLERİNDE BAKIM VE ONARIM

Eğitim Süresi: 3 gün

Hedef Kitle: Elektrik Mühendisi, Elektrik Teknikeri, Elektrik Teknisyeni

Konu Başlıkları

 • YG ve AG çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Elektrik Tesislerinde Bakım-Onarım Planlaması
 • YG Anahtarlama Tesislerinde Bakım ve Onarım
 • Transformatör Bakımı ve Onarımı
 • AG Pano Bakımı ve Onarımı
 • Topraklama Sistemleri Ölçümü ve Kontrolü

Eğitimin Amacı
YG ve AG elektrik şebekelerinde bakım ve onarım işlerini yapan, denetleyen, planlayan ve kontrol eden çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına sürekli olarak dikkat ederek gerekli olan bakım ve onarım faaliyetlerini planlama ve yapma yetkinliği kazandırmaktır.

team img 2

YÜKSEK GERİLİM SİSTEMLERİ VE MANEVRALAR

Eğitim Süresi: 2 gün

Hedef Kitle: Elektrik Mühendisi, Elektrik Teknikeri, Elektrik Teknisyeni

Konu Başlıkları

 • YG çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
 • YG Elektrik Dağıtım Şebekesi Koruma Sistemleri
 • YG Elektrik Dağıtım Şebekesi Dizaynı
 • YG Hücreler ve Manevra Mantığı
 • YG Manevra Uygulamaları

Eğitimin Amacı
Yüksek gerilim elektrik şebekelerini tasarlayan ve işletmesini yapan çalışanlara, İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına sürekli olarak dikkat ederek gerekli olan tesis tasarımı ve yüksek gerilim anahtarlama elemanları ile manevra faaliyetlerini nasıl gerçekleştirebileceği konusunda gerekli yetkinlikleri kazandırmaktır.

team img 3

VERİMLİ ELEKTRİK ŞEBEKESİ TASARIMI

Eğitim Süresi: 2 gün

Hedef Kitle: Elektrik Mühendisi, Elektrik Teknikeri

Konu Başlıkları

 • Elektrik Tesislerinde Teknik Enerji Kayıpları
 • Gerilim Düşümü Hesaplamaları
 • YG Dağıtım Merkezi ve Dağıtım Hattı Tasarımı
 • Transformatör Yerinin ve Gücünün Seçilmesi
 • Verimli AG Dağıtım Şebekesi Tasarımı

Eğitimin Amacı
Yüksek gerilim ve alçak gerilim şebekelerinin tasarımını ve işletmesini yapan çalışanlara, teknik verimlilik konusunu ön plana çıkararak gerekli hesaplamaları ve uygulamaları nasıl yapabilecekleri konusunda yetkinlikler kazandırmaktır.


team img 4

ELEKTRİK ARIZA OPERASYONLARI

Eğitim Süresi: 4 gün

Hedef Kitle: Elektrik Mühendisi, Elektrik Teknikeri, Elektrik Teknisyeni

Konu Başlıkları

 • YG ve AG Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
 • YG Sistemlerde Arıza Tespiti
 • YG Kablo Arızaları
 • YG Havai Hat Arızaları
 • YG Hücre Arızaları
 • Transformatör Arızaları
 • AG Sistemlerde Arıza Tespiti
 • AG Pano Arızaları
 • AG Kablo ve Havai Hat Arızaları
 • Sokak Aydınlatma Sistemi Arızaları

Eğitimin Amacı
Yüksek gerilim elektrik şebekelerini tasarlayan ve işletmesini yapan çalışanlara, İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına sürekli olarak dikkat ederek gerekli olan tesis tasarımı ve yüksek gerilim anahtarlama elemanları ile manevra faaliyetlerini nasıl gerçekleştirebileceği konusunda gerekli yetkinlikleri kazandırmaktır.

team img 3

ELEKTRİK DAĞITIM TESİSLERİNDE DOĞRU MALZEME SEÇİMİ

Eğitim Süresi: 2 gün

Hedef Kitle: Elektrik Mühendisi, Elektrik Teknikeri, Elektrik Teknisyeni

Konu Başlıkları

 • YG Anahtarlama Elemanlarının Seçimi
 • YG Gerilim Trafosu ve Akım Trafosu Seçimi
 • YG Kablo ve İletken Seçimi
 • Transformatör Seçimi
 • AG Anahtarlama Elemanlarının Seçimi
 • AG Kablo ve İletken Seçimi

Eğitimin Amacı
Yüksek gerilim ve alçak gerilim şebekeleri üzerinde tasarım, proje ve tesis çalışmalarında kullanılacak malzemelerin belirlenmesi, mevcut tesiste oluşan elektrik arızaları ve bakım sürecinde değiştirilecek olan elektriksel teçhizatın yerine konulacak teçhizatın doğru seçilmesi, bu sayede iş kazası riskinin azaltılması ve enerji arz güvenliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.
team img 3

ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİ

Eğitim Süresi: 4 gün

Hedef Kitle: Elektrik Mühendisi, Elektrik Teknikeri, Elektrik Teknisyeni

Konu Başlıkları

 • YG ve AG Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Elektrik Dağıtım Şebekesi Tasarımı
 • Kısa Devre Akımı ve Gerilim Düşümü Hesapları
 • Topraklama Sistemleri Tasarımı, Kontrolü, Ölçümü
 • YG Açık Şalt ve Metal Mahfazalı Hücreler
 • YG Hücrelerde Manevra
 • YG Ölçü Transformatörleri
 • Transformatörlerin Seçimi ve İşletilmesi
 • AG Pano ve Hatlar
 • Aydınlatma Sistemleri

Eğitimin Amacı
Yüksek gerilim ve alçak gerilim şebekeleri üzerinde tasarım, proje, tesis çalışmaları ve işletme konularında çalışan katılımcılara, lazım olabilecek teknik bilgi ve becerilerin öğretilerek, olası iş kazalarının önüne geçilmesi ve mümkün olduğunca kesintisiz ve verimli elektrik dağıtım şebekelerini oluşturma ve işletme yetisi kazandırılması amaçlanmaktadır.

team img 3

MÜHENDİSLER İÇİN ELEKTRİK

Eğitim Süresi: 3 gün

Hedef Kitle: Elektrik Mühendisi

Konu Başlıkları

 • Elektrik Çalışmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
 • YG Elektrik Dağıtım Şebekesi Prensipleri
 • AG Elektrik Dağıtım Şebekesi Prensipleri
 • YG Şebeke Teçhizatları
 • AG Şebeke Teçhizatları
 • Transformatörler
 • Kısa Devre Akımı ve Gerilim Düşümü Hesaplamaları
 • Sokak Aydınlatma Sistemleri
 • YG Arıza Koruma Sistemleri
 • AG Arıza Koruma Sistemleri

Eğitimin Amacı
Yüksek gerilim ve Alçak gerilim şebekeleri üzerinde tasarım, proje, tesis çalışmaları ve işletme konularında çalışan elektrik mühendislerine, elektrik güç sistemlerinin genel yapısı, özellikleri, tasarımı ve işletilmesi ile ilgili temel bilgilerin verilerek, iş yaşamlarında kendilerine lazım olacak olan teknik yeterliliklerin kazandırılmasıdır.

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

YG-AG Güç Sistemleri Projeleri

Yüksek ve Alçak Gerilim güç sistemleri (hat, transformatör merkezi, kompanzasyon vb.) proje çizim hizmetleri, mevcut proje şablonları üzerinden yapılmak yerine, tesisin yapılacağı alan incelenerek ve teknik gereksinimler (enerji kesilmeden bakım yapılabilir olması, kesintisiz enerji otomasyonu olması, minimum teknik enerji kaybına sahip olması vb.) göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. Bu sayede güç kalitesinden herhangi bir ödün vermeden tesisin ilk yapım ve işletme maliyetlerini optimize ederek, ideal elektrik şebekesi tasarımı ve projesi yapılmaktadır.

Güç Sistemleri Yatırım Danışmanlığı

Yeni tesis edilecek olan elektrik tesislerinde (Güneş - Rüzgar Santralleri, Güç Santralleri, Elektrik Dağıtım Şebekeleri, Jeneratör Sistemleri vb.) teknik şartname ve proje aşamasında ön fizibilite çalışması yapılması, mevcut olan projelerin daha verimli hale getirilmesi için proje danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Bunun yanında, tesisin işletilmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek elektrik kesintisiz çalışma, güvenli bakım onarım faaliyetleri, planlı bakım hizmetleri vb. konularda danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Güç Sistemleri İşletme Danışmanlığı

Mevcut durumda işletme halinde olan YG-AG güç sistemlerinin yüksek gerilim (YG) işletme sorumluluğu, topraklama ölçümleri, bakım planlamarı, enerji kalitesi, verimliliği, elektrik arz güvenliği, elektrik şebekesi iyileştirmeleri, kapasite artırımları vb. konularda danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Ayrıca işletmede çalışan personellerin İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uyarak nasıl çalışabileceği, hangi tip kişisel koruyucu donanım ve el aletleri kullanması gerektiği konularında danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

BİZE ULAŞIN


ODTÜ Teknokent Ostim Mah. 1308 Cadde No:6 1K-23 Yenimahalle / ANKARA

0850 346 85 46

info@metiselektrik.com.tr